Ahol a lehetőségek nyílnak!

Adatkezelés

Adatvédelmi tudnivalók

Cégünk számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A honlapunkon keresztül gyűjtött személyes adatokat csak a kért szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel. A nyilvántartott adatokat cégünkön kívül harmadik személynek nem adjuk át, azaz adattovábbításra nem kerül sor. A megrendelők biztosította személyes adatok nyilvánosságra hozatala teljességgel kizárt. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelem fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el címünkre.

 

Néhány alapfogalom

Személyes adat
bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, illetve az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, írásminta, leírás, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás
valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára,

Nyilvánosságra hozatal
valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára,

 

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) Kocsis Flóra Szőreg Kft. (HU-6771 Szeged, Szerb u. 17.) adatkezelő által a(z) http://shop.kocsisflorakft.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim  átadásra  kerülnek  az  OTP  Mobil  Kft.,  mint  adatfeldolgozó  részére.  Az adatkezelő  által  továbbított  adatok  köre  az  alábbi:

  • név
  • e-mail cím
  • számlázási cím adatok

Az  adatfeldolgozóáltal  végzett  adatfeldolgozási  tevékenység  jellege  és  célja  a SimplePay  Adatkezelési  tájékoztatóban,  az  alábbi  linken  tekinthető  meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff